Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

W mocy Bożego Ducha!19 III - Uroczystość Św. Józefa

Wspólne odnowienie ślubów

Liturgia dnia