Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!18 V - Uroczystość św. Feliksa

9 maja rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością św. Feliksa

Liturgia dnia