Jubileusze 50 i 25 lat życia zakonnego

Super User. Opublikowano w Aktualności

Nasza wspólnota Prowincjalna  miała okazję włączyć się w dziękczynienie jubileuszowe 50 lat życia zakonnego Matki Danat Marie. Nasza radość była tym większa, że zaproszenie na tę uroczystość przyjął J.E. ks. bp. Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Odnosząc się do Ewangelii, ks. biskup mówił o potrzebie obecności Jezusa w życiu człowieka.  W refektarzu Matka Danat wyraziła swoją wdzięczność Bogu i ludziom. Powiedziała nam, że dokładnie ten dzień (4 maja) jest rocznicą jej Pierwszej Komunii Świętej i że przez całe swoje życie doświadczała obecności Boga i Jego prowadzenia.

W niedzielę dziękowałyśmy Dobremu Bogu za życie i powołanie S. Jusciedy Marii, Radnej Generalnej, która idzie drogą felicjańskiego życia 25 lat. Tego dnia Jezus w Ewangelii pyta Piotra o miłość ale pyta również każdego z nas. Jubileusz jest piękną okazją do wyrażenia gotowości do dalszego odpowiadania na wezwanie Chrystusa, z miłością na Miłość.

Lubartów. W tym hospicjum dotykamy prawdziwego świata-reportaż Gościa Niedzielnego

Super User. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy do przeczytania reportażu o lubartowskim Hospicjum im. św. Anny.

Tekst artykułu

Instalacja nowej Rady Prowincjalnej

Super User. Opublikowano w Aktualności

Prowincja warszawska Sióstr Felicjanek obrała sobie za patronkę Matkę Bożą Królową Polski, dlatego dzień 3 maja jest dla nas szczególnie ważny. W tym roku przeżywałyśmy tzw. instalację nowo wybranej Przełożonej Prowincjalnej i jej Rady. Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, sprawowanej w naszej wawerskiej kaplicy, przewodniczył i homilię wygłosił br. Łukasz Woźniak, minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. W obecności Matki generalnej naszego Zgromadzenia Matki Danat Marie i Sióstr Radnych Generalnych oraz licznie zebranych przedstawicielek naszych wspólnot, Siostry wyraziły gotowość podjęcia powierzonej im misji i służenia Bogu i Zgromadzeniu zgodnie z jego charyzmatem. Polecamy Siostry wstawiennictwu Matki Bożej i Świętych, których przykład i duchowość jest ważna i bliska naszej felicjańskiej wspólnocie.

Od lewej: s.M.Assumpta, s.M.Eryka, s.M.Marta, s.M. Christella (Przełożona Prowincjalna), s.Agnieszka M., s.Wiktoria M.

Życzymy Siostrom mocy Ducha Świętego!