W DRODZE NA ŚDM DO KRAKOWA

          Wytrwałość, pokora i umiłowanie prawdy, to kolejne warunki ewangelicznej modlitwy. Prelegent uwrażliwił uczestników spotkania, że wytrwałość zbliża do Boga. Natomiast wytrwała modlitwa nie musi być wysłuchana tak, jak człowiek tego pragnie. Chrystus wcale nie zapewnia, że wszystko, o cokolwiek prosimy, otrzymamy. Zaznacza jednak, że nie ma modlitwy daremnej, że Bóg zawsze nas obdarowuje według swojej woli.

            Pokora według Ewangelii- zaznaczył ks. Marcin- to nic innego, jak prawda. Z kolei modlitwa chrześcijańska ma być nie tylko modlitwą w duchu i prawdzie, ale i w imię Chrystusa.

            Po duchowej uczcie słowa był czas na osobiste spotkanie z Panem Jezusem w adoracji i możliwość spowiedzi. Przebywając przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie zawierzaliśmy Jezusowi swoje życie i tych wszystkich, którzy polecali się naszej modlitwie. Każdy z nas wylosował i odczytał sms-a o modlitwie „od świętych”.    Zwieńczeniem spotkania było, podziękowanie ks. Marcinowi za duchowe towarzyszenie nam na drodze przygotowania się do owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży. Młodzież wręczyła księdzu pamiątkowe tablo z naszymi zdjęciami.   (Grupę przygotowuje s.M. Zuzanna, fel.)