Św. Feliks, Brat DEO GRATIAS!

Kilka myśli z naszych konstytucji "Odpowiedź na Miłość"

Uczymy się żyć w radości, prostocie i wdzięczności, w duchu <<Deo gratias>> św. Feliksa z Kantalicjo, którego imię Opatrzność Boża wybrała dla naszego Zgromadzenia. Życie jego jest dla nas przykładem połączenia daru ducha kontemplacji z zaangażowaniem apostolskim. (OM s.44)

Święty Feliks promieniując ewangelicznym ubóstwem w radosnej służbie Bogu i ludziom, w czystości serca i prostocie, wzywa nas do dawania świadectwa współczesnemu światu, że prawdziwe szczęście znajdujemy w skarbach niebieskich. (OM s.52)