Nowy rok formacyjny

Od kilku lat dzień 14 września czyli Święto podwyższenia Krzyża Świętego jest w naszej Prowincji przyjęty jako dzień rozpoczęcia nowego roku formacyjnego. Św. Jan Paweł II pochylając się nad duchowością bł. Matki Angeli zwrócił się do felicjanek z wezwaniem: "Obejmijcie Krzyż Pana", dlatego u stóp krzyża Jezusa Chrystusa wchodzimy w tematykę kolejnego roku DIALOG W ŻYCIU WOLĄ BOŻĄ. przed nami otwiera się taki czas, który dopiero zostanie wypełniony Słowem Boga do nas i naszą odpowiedzią. Od początku naszego felicjańskiego życia  ten dialog znamy z tytułu naszych Konstytucji Odpowiedź na Miłość. Doskonałym biblijnym wzorem takiej postawy jest Maryja w chwili zwiastowania. (opr. na podst. s. Mariana)