IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

   Pięć Sióstr z naszej Prowincji wzięło udział w IV Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji, który odbył się na Jasnej Górze w dniach 23-26 listopada br. Kongres poruszał problem przygotowania młodzieży do życia wiarą a nie tylko formalnego doprowadzenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zwrócono uwagę na towarzyszenie młodym zarówno przed jak i po bierzmowaniu, tak, by młodzi czuli się częścią Kościoła w którym chcą żyć z pasją. Kongres dawał możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez osoby i wspólnoty, które praktykują owocne bycie z młodymi i dla młodych, często borykających się z wieloma problemami, które nie są widoczne, lub nie oczywiste dla duszpasterzy. Poruszony został temat środowiska w którym młodzież wzrasta w tym kwestię ewangelizacji rodziców, jako tych, którzy mają być oparciem i autorytetem dla kształtującego się człowieka a często nim nie są. Zdecydowanie można powiedzieć, że Kongres i jego kontynuacja w zasianym ziarnie jest wyrazem wielkiej miłości i troski jaką Kościół podejmuje wobec młodzieży. Wszyscy uczestnicy wykazywali twórcze zaangażowanie w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, by bierzmowanie jako jeden z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej nie był "uroczystym rozstaniem z Kościołem" ale  pięknym odnalezieniem swojego miejsca w Kościele, który ma być domem.

  Zachęcamy do odwiedzenia archiwum radia Profeto, gdzie znajdują się homilie, konferencje i inne materiały związane z Kongresem.

 dzień 1 http://www.radioprofeto.pl/archiwum,2805.html

 dzień 2 http://www.radioprofeto.pl/archiwum,2806.html

 dzień 3 http://www.radioprofeto.pl/archiwum,2809.html

 dzień 4 http://www.radioprofeto.pl/archiwum,2811.html