Niepokalane Serce Maryi

s. M. Agnieszka. Opublikowano w Aktualności


Poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi, czcimy Ją jako Matkę i Panią Zgromadzenia.

Z Maryją przeżywamy w miłości zjednoczenie z Jej Synem i przez Nią niesiemy zbawcze uzdrowienie cierpiącej ludzkości.

W Maryi, wzorze zawierzenia Bogu, szukamy nieustannie rady i pomocy.