100 lat s.M.Wiktorii

Super User. Opublikowano w Aktualności

 Kochanej Siostrze Marii Wiktorii!

Obfitości łask od Pana Jezusa i Maryi,

włączając się w radosne 'Magnificat"

za dar 100 lat życia!

Dziękujemy za Siostry świadectwo miłości i radości,

wierności i umiłowania Jezusa 

ukrytego w Najświętszym Sakramencie 

 

Św. Feliks, Brat DEO GRATIAS!

Super User. Opublikowano w Aktualności

Kilka myśli z naszych konstytucji "Odpowiedź na Miłość"

Uczymy się żyć w radości, prostocie i wdzięczności, w duchu <<Deo gratias>> św. Feliksa z Kantalicjo, którego imię Opatrzność Boża wybrała dla naszego Zgromadzenia. Życie jego jest dla nas przykładem połączenia daru ducha kontemplacji z zaangażowaniem apostolskim. (OM s.44)

Święty Feliks promieniując ewangelicznym ubóstwem w radosnej służbie Bogu i ludziom, w czystości serca i prostocie, wzywa nas do dawania świadectwa współczesnemu światu, że prawdziwe szczęście znajdujemy w skarbach niebieskich. (OM s.52)

Zapraszamy na rekolekcje i dni skupienia

Super User. Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy dziewczęta na rekolekcje i dni skupienia

Terminy Lectio Divina
21.11.2015 - Lectio Divina: Co mam czynić aby mieć życie? Łk 10, 25-37
19.12.2015 - Lectio Divina: “Rzekł Jahwe do Abrama”
Rdz 12, 18; Rdz 21, 1-21; Rdz 22, 1-19