Katechizacja

Siostry towarzyszą bezpośrednio dzieciom i młodzieży w kroczeniu drogami wiary.

W bieżącym roku w apostolat nauczania i wychowania włączonych jest 68 sióstr naszej prowincji.

Są nauczycielkami w szkołach, w przedszkolach, w Ośrodku Socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w parafiach. Najliczniejszą grupę tworzą katechetki.
Felicjanki naszej Prowincji katechizują w Polsce w 18 miejscowościach, w 22 parafiach, łącznie w 24 przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 6 gimnazjach i 4 szkołach średnich.  

Siostry nie ograniczają swej posługi tylko do katechizacji.
Angażują się w prowadzenie różnych grup duszpasterskich dla dzieci i młodzieży przy parafiach, m.in: w Ruch Światło-Życie, w schole, grupy liturgiczne, ewangelizacyjne, biblijne, w Żywy Różaniec, koła misyjne, Eucharystyczny Ruch Młodych, koła charytatywne i wiele innych.Siostry organizują pielgrzymki, konkursy, przedstawienia teatralne o tematyce religijnej. Są też do dyspozycji dzieci, młodzieży, rodziców. Służą czasem, radą i oczywiście modlitwą.

W ferie zimowe i wakacje letnie organizują lub wspierają kapłanów w pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach lub półkoloniach.

Katechizacja to wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność i jakże wielkie zaufanie ze strony Boga, Kościoła, rodziców! Ale to także wielka radość, że możemy dzisiaj kontynuować misję Chrystusa, ukazując Jego ofiarną miłość i niosąc nadzieję.