Nekrologi

Historia Prowincji

Powincja Matki Bożej Królowej Polski została utworzona (erygowana) dnia 04 października 1922 r. przez ówczesną Przełożoną Generalną M. M. Bonawenturę Stawską. Prowincja ta jest jedną z trzech prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce(ponadto istnieją prowincje Sióstr Felicjanek w Krakowie i w Przemyślu). Dom Prowincjalny znajduje się w Warszawie.

W skład prowincji wchodzi 40 placówek (dane z 2007r.), w tym 29 znajdujących się w kraju, oraz 11 poza jego granicami (we Włoszech – 1; w Kenii – 8; w Rosji – 2). Przy 9 domach zakonnych prowadzone są instytucje edukacyjne (5) albo charytatywno-opiekuńcze (6).

Prowincja liczy ogółem 285 Sióstr (po wieczystej i czasowej profesji) zaangażowanych w różnego rodzaju działalność w parafiach, diecezjach, instytucjach i na misjach oraz w pracach wewnętrznych prowincji i zgromadzenia.

Działalność apostolska Sióstr naszej Prowincji nie ogranicza się tylko do terytorium naszego kraju. Wiele Sióstr pracuje również poza granicami Polski: we Włoszech (9), w Kenii (39) i w Rosji (5).

Siostry pracują jako:
• katechetki, nauczycielki, wychowawczynie dzieci i młodzieży,
• pielęgniarki, terapeutki i opiekunki osób starszych,
• zakrystianki, organistki, kancelistki, referentki katechetyczne i zakonne w diecezjach,
• furtianki, kulinarie, krawcowe, ogrodniczki, kierowcy, księgowe, itp.
• ponadto Siostry w Kenii zajmują się pracą w aptece szpitalnej, w Hospicjum, w Chrześcijańskiej Fundacji na rzecz dzieci, działalnością pastoralną, pracą w kurii biskupiej i w nuncjaturze apostolskiej.