Nekrologi

+ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci

 

Zmarłe Siostry Felicjanki

 

 

            S.M. LAURA - Maria Zakrzewska
            z Zarzecza
            zmarła 16.06.2014 r.
            lat 74, w Zgromadzeniu 54

S.M. ADALBERTA - Stefania Lis
z Gniewczyny Łańcuckiej

zmarła 12.04.2014 r.
lat 83, w Zgromadzeniu 60

S.M. Adaleberta Lis - urodziła się 17 listopada 1930 r. w Gniewczynie Łańcuckiej k. Przeworska.
Do naszego Zgromadzenia została przyjęta 12 września 1954 r. Pierwszą Profesję złożyła 13 sierpnia 1956 r., a sześć lat później oddała się Bogu na zawsze przez śluby wieczyste. Po Pierwszej Profesji dokształcała się w dziedzinie pielęgniarstwa zdobywając cenne kwalifikacje w tej posłudze.
Przez dwa lata była opiekunką parafialną w Otwocku odwiedzając chorych w ich domach, a następnie posługiwała jako pielęgniarka sióstr w domu prowincjalnym oraz podopiecznych w Zakładzie dla Chronicznie Chorych Kobiet przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, dokąd wracała trzykrotnie. Z tym domem łączyła ją szczególna więź.
Odznaczając się talentem organizacyjnym oraz naturalną otwartością pełniła funkcję przełożonej lokalnej w Otwocku, na Nowowiejskiej oraz w Infirmerii domu prowincjalnego. W 1980 r. przybyła do domu prowincjalnego, gdzie dane jej było pozostać do końca życia, zmieniając jedynie przynależność do wspólnoty. Zajmowała się chorymi siostrami i służyła pomocą przełożonej  domu prowincjalnego jako jej radna. Pan nie oszczędzał S.M. Adalberty dzieląc z nią krzyż choroby serca, utraty słuchu, a w ostatnich latach także choroby nowotworowej. Zmagała się z cierpieniem, poddając się ufnie Jego miłosierdziu. 13 ostatnich lat swego życia spędziła w Infirmerii podejmując leczenie i modląc się w intencjach powierzanych jej przez Zarząd Prowincjalny.
S.M. Adalberta była pracowita, ofiarna, uczynna, cicha i ciepła z natury. Miłowała Zgromadzenie i wielką czcią otaczała jego Założycielkę bł. Marię Angelę. Była osobą rozmodloną, zasłuchaną w słowo Boga, cierpliwą, troskliwą. W opinii sióstr była „ambasadorem rodziny” stale pamiętając o nich w modlitwie. Miała dobre i wdzięczne serce i dlatego ludzie chętnie z nią przebywali. Dawała dobre świadectwo życia zakonnego wobec osób świeckich.
S.M. Adalberta odeszła do Pana w sobotę, 12 kwietnia 2014 r. w Infirmerii domu prowincjalnego w Wawrze. Mszę św. pogrzebową w dniu 15 kwietnia sprawowało trzech kapłanów. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Wawrze.

S.M. MIECZYSŁAWA - Irena Grabowiecka
z Suchowoli
zmarła 23.01.2014 r.
lat 93, w Zgromadzeniu 68

S.M. Mieczysława Grabowiecka - urodziła się 10 maja 1920 r. w Suchowoli k. Białegostoku. Dnia 8 września 1946 r., w wieku 26 lat, została przyjęta do naszego Zgromadzenia. 13 sierpnia 1948 r. złożyła Pierwszą Profesję, a 12 sierpnia 1954 r. oddała się Bogu przez śluby wieczyste, które złożyła na ręce Matki Marii Symplicyty Nehring. Będąc czasową profeską przez trzy lata posługiwała jako wychowawczyni w Domu Dziecka w Łasinie, a następnie przez krótki czas jako zakrystianka w Warszawie na Woli i w Miliczu. Jednak przez zdecydowaną większość swojego życia zakonnego służyła umiejętnościami hafciarskimi w Dębnie Lubuskim, w Jadwinowie i w domu prowincjalnym. W 1971 roku jako hafciarka i krawcowa przybyła do domu prowincjalnego, gdzie pozostała do końca życia. W 2004 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia i postępującą utratę wzroku została dołączona do wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Infirmerii, gdzie przez prawie dziesięć lat jej jedynym apostolatem była  modlitwa o nowe powołania i cierpienie podejmowane w intencji wynagrodzenia Bogu za grzechy własne i innych. Pragnęła odprawić czyściec na ziemi i o to się często modliła.  
S.M. Mieczysława była osobą pogodną, zrównoważoną, cierpliwą, łagodną, pracowitą, odznaczała się ciepłym usposobieniem. Z dużym poświęceniem szyła i haftowała ornaty, szaty liturgiczne i paramenty kościelne. Rozumiała konieczność podjęcia szczególnej modlitwy i ofiary za kapłanów. Była osobą rozmodloną, dla której udział w Eucharystii stanowił najcenniejszy dar na ziemi, dlatego gdy tylko miała możliwość dwukrotnie w ciągu dnia uczestniczyła we Mszy św., podobnie jak jej młodsza Siostra M. Zofia. Sumiennie trwała na adoracji w domu prowincjalnym i troszczyła się o uczestniczenie w życiu sakramentalnym, dbając zwłaszcza o regularne przystępowanie do sakramentu pokuty. Często modliła się aktami strzelistymi. Jako osoba wrażliwa i pełna pokoju dostrzegała dobro w siostrach i w ludziach, z którymi pozostawała w dobrych, przyjaznych relacjach. Zwłaszcza kapłani mogli liczyć na jej pracowite dłonie w posłudze krawieckiej i wsparcie modlitewne.
Była przygotowana na spotkanie z Bogiem, który powołał ją do Siebie dnia 23 stycznia 2014 r. w Infirmerii domu prowincjalnego. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył ks. prof. Józef Warzeszak, kapelan domu prowincjalnego. W pogrzebie wzięli udział przedstawi-ciele najbliższej rodziny oraz siostry z domu prowincjalnego i z warszawskich wspólnot lokalnych. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Wawrze.

S.M. TEOFILA - Anna Polak
z Praszki
zmarła 12.12.2013 r.
lat 84, w Zgromadzeniu 63

S.M. LUDMIŁA - Barbara Gizińska
z Kozłowa
zmarła 20.11.2013 r.
lat 91, w Zgromadzeniu 64

 

Zmarli Rodzice Sióstr

HELENA BRZOSKOWSKA ze Starogardu Gdańskiego,
matka s.M. Heleny, zmarła 24 września 2013 r.

ANNA JANAS NOWAKOWSKA z Leśnej,
matka s.M. Fideli, zmarła 28 września 2013 r.

Zmarli Krewni Sióstr

HENRYK TURCZYŃSKI z Tążew,
brat s.M. Danieli, zmarł 19 października 2013 r.

DOMINIKA WAŁUSZKO z Czarnej Białostockiej,
siostra s.M. Samueli, zmarła 13 października 2013 r.

MARIA SYMINOWICZ z Gryfina,
babcia s.M. Antoniny - nowicjuszki, zmarła 15 września 2013 r.

HIERONIM DZIWISZ z Pomykowa,
dziadek s.M. Emilii, zmarł 17 sierpnia 2013 r.

STANISŁAW KOŁEK z Nosek,
dziadek s.M. Izajaszy, zmarł 25 lipca 2013 r.