Modlitwy

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marii Angeli

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy,że obdarowałeśœ nas błogosławioną Marie Angelę,która żyła Twoją wola w wierze i w bezgranicznym zaufaniu,i dla Twej miłośœci służyła bliŸźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski...,o którą z ufnośœcią proszę, przez Chrystusa naszego Pana. Amen.