19 marca - Św. Józefa


19 marca  Błogosławiona Maria Angela urodziła się w Kaliszu, słynącym w całej Polsce z cudownego obrazu św. Józefa. Miała ona szczególne nabożeństwo do tego Świętego, co też wpisało się głęboko w duchowość felicjańską. Do dziś przechowała się mała figurka św. Józefa, którą Matka Angela miała w swojej celi i przed którą zwykle w marcu paliła lampkę. Wszelkie trudne sprawy Zgromadzenia polecała wstawiennictwu tego wielkiego Opiekuna. Siostry Felicjanki na obu półkulach podtrzymują nabożeństwo do św. Józefa, którego w 1870 roku papież Pius IX ogłosił Patronem Kościoła Powszechnego.

     Nabożeństwo do św. Józefa było bardzo popularne w Kanadzie w XVII wieku. Pierwsi osadnicy, przeważnie Francuzi i katolicy, byli zachęcani przez Jezuitów do modlitwy do św. Józefa, patrona rodzin i ludzi potrzebujących. W 1624 roku Recollet Fathers (franciszkanie) poświęcili Kanadę św. Józefowi. Akt ten powtórzyli Jezuici 19 marca 1637 roku. Papież Urban VIII zaaprobował wybór św. Józefa na Patrona Kanady i w tym roku obdarował ogólnym odpustem uroczystość Świętego.


 
Z praktyk felicjańskich:

Opiekun Zgromadzenia
Patron Kanady
Przygotowanie do uroczystości


Rozmowa ze św. Józefem

 

Jakub Tomalak - PSALMY JÓZEFA - Psalm Zawierzenia

 

Jakub Tomalak - PSALMY JÓZEFA - Psalm Ofiarowania