Wielkanoc

ksrobertskZmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Kamień od grobu został odsunięty! To przeżywamy i celebrujemy podczas najstarszej i największej w chrześcijaństwie liturgii, wigilii paschalnej. Odzyskujemy w Kościele sakralne miejsce tej liturgii. Ona rozpoczyna się po zachodzie słońca w sobotę wieczór, trwa w nocy i jest wejściem w noc. Dlatego, bo w nocy Bóg objawił życie. Pośród ciemności objawia światło.

On w nocy powstał z martwych. I dla nas to oznacza, że grób stał się źródłem życia. Kamień został odsunięty. Możemy doświadczyć więc zmartwychwstałego Jezusa w miejscu gdzie w naszym życiu jest śmierć. Gdzie odnosimy klęski, gdzie mówimy: już więcej nie mogę, więcej tego nie zniosę. Właśnie w tym miejscu rozpoczyna się życie. W to wchodzi Bóg.

© fronda.plZ praktyk felicjańskich:

Wielkanoc
Wspólne odnowienie ślubów z pobożności
Dzielenie się święconym jajkiem