Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Opublikowano w Aktualności

Kilka tygodni przed śmiercią, na początku lipca 2019 roku, Matka Maria Anzelma Trojanowska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za jej zasługi dla Ojczyzny. Niestety nie zdążyła osobiście przyjąć tego zaszczytnego odznaczenia. Zostało ono przekazane Zgromadzeniu 20 lutego 2020 r. Uroczystość tę poprzedziła Eucharystia w intencji ś.p. M.M. Anzelmy i w intencjach Ojczyzny sprawowana przez ks. prof. Józefa Warzeszaka i ks. prałata Roberta Ogrodnika.

Podczas kazania ks. Ogrodnik, przypomniał zebranym piękne świadectwo życia i długoletniej posługi M.M. Anzelmy, która „…potrafiła patrzeć na człowieka i jego sprawy Bożymi oczami…, a patrzeć oczami Jezusa, to przez bramę miłości i ofiary dojść do Zmartwychwstania, czyli stać się Eucharystią”. „Dziś Polska w osobie Pana Prezydenta – mówił dalej ks. Ogrodnik – przez ręce obecnego wśród nas Pana Wicewojewody chce ś.p. Matce Anzelmie podziękować za Jej piękne 102 lata życia, podczas którego stała się świadkiem Niepodległej.

Matka Anzelma i jej pokolenie nie miało żadnych wątpliwości jaka ta Polska ma być po 123 latach zaborów. Rodziła się wraz z Niepodległą, bo 20 lipca 1917 r. i całym swoim życiem wykazywała jaką Polskę kocha i jakiej służy. […] Dziś Polska chce Ci Matko za to podziękować.

Ale niepełny byłby rys Jej osobowości, gdybyśmy zapomnieli, że była felicjanką, zakonnicą, Eucharystią, siostrą, służebnicą i duchową córką bł. Marii Angeli. […] Każdego dnia w ciągu jej 86 lat życia zakonnego w blasku Eucharystii Jezus Ją pytał – „Kim jestem dla Ciebie i kim są moi bracia i siostry dla Ciebie?”, a Matka Anzelma odpowiadała [...]

Dziś Bogu dziękujemy za Jej piękne, dzielne, Boże życie.

  Po błogosławieństwie, w kaplicy w obecności księży celebransów i licznie zebranej felicjańskiej rodziny zakonnej, Pan Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski przekazał na ręce Przełożonej Prowincjalnej, Siostry Marii Christelli Skwarek Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany ś.p. Matce Marii Anzelmie Trojanowskiej na początku lipca 2019

  Po przemówieniu Pana Wicewojewody Przełożona Prowincjalna, podziękowała władzom państwowym i wojewódzkim za docenienie M.M. Anzelmy jako jednej z wielu felicjanek, które dały świadectwo prawdziwego patriotyzmu. Następnie wszyscy udali się na cmentarz, gdzie Pan Wicewojewoda i Siostra Prowincjalna złożyli symboliczne wiązanki na grobie M.M. Anzelmy.