Z królewskiego rodu

s. M. Agnieszka. Opublikowano w Aktualności

jozzef z krolroduNajnowsza pieśń o św. Józefie Jakuba Tomalaka i Męskiego Chóru Akatystowego.

Utwór ten jest wyrazem naszej wdzięczności

Ojcu Świętemu Franciszkowi za list apostolski "Patris corde". Dedykujemy go także wszystkim mężczyznom, zachęcając ich , aby wpatrując się w postać św. Józefa , który jest wzorem małżonka i ojca, umieli z odwagą i dojrzałością wypełnić te zadania, które Bóg dla nich przygotował.
Święty Józefie z królewskiego rodu: