Kenia

W 1983 r. pięć sióstr felicjanek udało się do Kenii w Afryce,
aby służyć Bogu w braciach i siostrach tej ziemi.

Ks. bp Edward Samsel pobłogosławił siostrom misjonarkom
przed wyjazdem do Kenii.
 
O dziele misyjnym sióstr felicjanek i o placówkach misyjnych w Kenii piszemy na stronach Felicjańskiego Ośrodka Misyjnego.