Komisja Sprawiedliwości

KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości

W duchu świętego Franciszka i bł. Marii Angeli, naszej Założycielki,
My, Siostry Felicjanki oddajemy się głoszeniu Ewangelii sprawiedliwości i pokoju.
Pragniemy odpowiedzieć na wołanie ubogich i przybliżać Królestwo Boże:

   głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
   bronimy godności ludzkiego życia
   popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie

Głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
   Przepowiadamy żywe SŁOWO z gorliwością
   Dzielimy się SŁOWEM
   Staramy się być świadkami SŁOWA
   Staramy się być dla innych
   Wprowadzamy pokój
   Podejmujemy wyzwania nowej ewangelizacji

Bronimy godności ludzkiego życia
   Podejmujemy pozytywne działania tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone
   Przyjmujemy różnorodność jako podstawę wzrostu
   Uczymy się doświadczając różnic
   Radujemy się różnorodnością darów Bożych

Popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie
   Kontemplujemy dobroć miłosiernego Boga
   Uznajemy dobro w sobie, w siostrach i w innych
   Przyjmujemy postawę szacunku i zaufania
   Nie stosujemy przemocy
   Kładziemy nacisk na współpracę i wzajemność
   Poszukujemy możliwości współdziałania z innymi kulturami, aby docenić ich niepowtarzalność
   Prowadzimy prosty styl życia, aby być kontrkulturowym znakiem skierowanym przeciwko indywidualizmowi,
   który rozbija życie rodzinne i wspólnotowe
   Szanujemy przyrodę we wszystkich jej formach
   Wspieramy wysiłki zmierzające do poprawienia jakości powietrza, wody i gleby
   Wspieramy odpowiedzialne zarządzanie, używanie i właściwy podział zasobów świata i społeczeństwa.


INTENCJE MODLITW

BLOG

BIULETYN