Kołobrzeg

Dom lokalny Matki Bożej Królowej Świata (1960)
ul. Katedralna 37
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 235 88


Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Jego historia sięga VIII wieku. Istniała tu osada znana z pozyskiwania soli z wody morskiej. W X w. ten ważny gród włączył do państwa polskiego Bolesław Chrobry, próbując nawet utworzyć tu biskupstwo. Po jego śmierci Pomorze wróciło do pogaństwa, a Bolesław Krzywousty, jak pisał Gall Anonim, musiał zdobywać sławne miasto Kołobrzeg. Przez kilkaset lat znajdowało się poza granicami Polski pod rządami: Duńczyków, książąt pomorskich, Brandenburgii, Prus i Niemiec. Dopiero w 1945 r. powróciło do Polski. Uroczystym zaślubinom Polski z morzem, które odbyły się 19 marca 1945 r., towarzyszył wyhaftowany przez siostry naszej prowincji sztandar, obecnie eksponat w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.


Fundatorem felicjańskiej wspólnoty w Kołobrzegu był o. Piotr Mielczarek, franciszkanin konwentualny. W lipcu 1960 r. poprosił s. M. Anzelmę Trojanowską o cztery siostry do pracy w parafii św. Marcina w Kołobrzegu. Po uzyskaniu aprobaty zarządu centralnego w Krakowie oraz biskupa gorzowskiego Wilhelma Pluty, dnia 1 września pierwsze siostry stanęły do pracy: s. M. Chryzostoma Drabend, przełożona i s. M. Zbigniewa Bagińska do pracy w katechezie oraz s. M. Julia Stąpór jako kulinaria. Po kilkunastu miesiącach dołączyła siostra do pracy w kancelarii parafialnej. Z czasem doszły dwie zakrystianki, które podjęły pracę w kościele parafialnym i w kolegiacie, a ściśle mówiąc w jej odbudowanym prezbiterium.


Historia pobytu sióstr na kołobrzeskiej ziemi trwa od 60 lat. W tym czasie erygowano nową parafię pw. Wniebowzięcia NMP przy konkatedrze. W wyniku podziału parafii św. Marcina, siostry pracowały dla obu parafii. Do codziennej posługi sióstr należało: prowadzenie kancelarii parafialnej, katechizacja dzieci, także tych najmłodszych z grup przedszkolnych, przygotowywanie dzieci do przyjęcia sakramentów św., udziału w liturgii i nabożeństwach okresowych, troska o wystrój i dekorację kościoła, a także zbieranie tacy oraz pomoc biednym, cierpiącym i opuszczonym, co trwa po dziś dzień.


Widocznym akcentem ‘wrośnięcia’ sióstr w społeczność kołobrzeską i wspólnotę parafialną, było poświęcenie obrazu bł. Marii Angeli Truszkowskiej i zawieszenie go w bazylice przy obrazie Jezusa Miłosiernego w dniu 18 maja 2006 r. Kilka lat później, w roku miłosierdzia uroczyście wprowadzono do bazyliki relikwie naszej ukochanej Założycielki. Zanim Matka Angela na stałe zamieszkała w bazylice, już w 2004 r. jej obraz w uroczystej oprawie liturgicznej został umieszczony w kościele rektoralnym. Od tego czasu rozpoczął się tam kult bł. Marii Angeli poprzez comiesięczną nowennę, Mszę św. i litanię ku jej czci.


Kołobrzeską wspólnotę tworzą siostry podejmujące różnorakie apostolaty. Pracują w katechezie, kancelarii parafialnej, w zakrystii w bazylice, a od ponad dwudziestu lat w administracji Domu Księży Emerytów i zakrystii kościoła św. Marcina, obecnie pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.


@ s. Katarzyna Maria Pigul