Jest z nami

 

Adwent jest nieustannym wzywaniem do nadziei: przypomina nam, że Bóg jest obecny w historii, aby ją doprowadzić do jej ostatecznego celu oraz doprowadzić do jej pełni, w której Bóg jest Panem, a tą pełnią jest Pan Jezus Chrystus. Bóg jest obecny w historii ludzkości, jest „Bogiem z nami”.

Imieniny Przełożonej Prowincjalnej

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to powód do podwójnego świętowania.  W tym dniu obchodziłyśmy imieniny SM Christelli, przełożonej prowincjalnej. Czas szerzącej się pandemii koronawirusa zacieśnił grono sióstr zebranych na tej uroczystości, ale nie zdołał pokonać granic serc.

Niepokalane Serce Maryi


Poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi, czcimy Ją jako Matkę i Panią Zgromadzenia.

Z Maryją przeżywamy w miłości zjednoczenie z Jej Synem i przez Nią niesiemy zbawcze uzdrowienie cierpiącej ludzkości.

W Maryi, wzorze zawierzenia Bogu, szukamy nieustannie rady i pomocy.

Serce Jezusa, ufamy Tobie!

Przez udział w Eucharystii, uczestniczymy w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa.

Jezus przynagla nas i umacnia do życia Jego miłością w służbie innym

― do budowania Jego Królestwa na ziemi w sprawiedliwości i pokoju.

Liturgia dnia