Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

ROK MIŁOSIERDZIA

Nie wyście Mnie wybrali,

ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,

abyście szli i owoc przynosili.

(J 15,16)

100 lat s.M.Wiktorii

 Kochanej Siostrze Marii Wiktorii!

Obfitości łask od Pana Jezusa i Maryi,

włączając się w radosne 'Magnificat"

za dar 100 lat życia!

Dziękujemy za Siostry świadectwo miłości i radości,

wierności i umiłowania Jezusa 

ukrytego w Najświętszym Sakramencie 

 

Św. Feliks, Brat DEO GRATIAS!

Kilka myśli z naszych konstytucji "Odpowiedź na Miłość"

Uczymy się żyć w radości, prostocie i wdzięczności, w duchu <<Deo gratias>> św. Feliksa z Kantalicjo, którego imię Opatrzność Boża wybrała dla naszego Zgromadzenia. Życie jego jest dla nas przykładem połączenia daru ducha kontemplacji z zaangażowaniem apostolskim. (OM s.44)

Święty Feliks promieniując ewangelicznym ubóstwem w radosnej służbie Bogu i ludziom, w czystości serca i prostocie, wzywa nas do dawania świadectwa współczesnemu światu, że prawdziwe szczęście znajdujemy w skarbach niebieskich. (OM s.52)

W DRODZE NA ŚDM DO KRAKOWA

 12 maja w naszej kaplicy w Miliczu odbyło się kolejne miesięczne spotkanie młodzieży z dekanatu milickiego przygotowującej się do wyjazdu na Światowe Dni do Krakowa.

            Myślą przewodnią spotkania był cytat: „ Bóg jest lepszy niż wi-fi. On zawsze ma zasięg”. Konferencję wygłosił ks. Marcin Robakowski – wikariusz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Podczas prelekcji ks. Marcin wprowadził nas w tajemnicę ewangelicznej modlitwy. Na samym początku prelegent podkreślił, jak ważna jest świadomość obecności Boga na modlitwie, akcentując, że każdy człowiek, który próbuje rozwijać swoje życie duchowe, rozpoczyna od uświadomienia sobie, że stoi przed Bogiem, że Bóg go widzi. Jeżeli modlitwa jest moim osobistym spotkaniem z Bogiem, to w tym spotkaniu o wiele więcej do powiedzenia ma Bóg, aniżeli ja Bogu. Stąd też prawdziwa modlitwa rozpoczyna się od rezygnacji z mówienia do Boga, a nastawienia na słuchanie.

Ku czci św. Feliksa

Kończymy obchody 500-lecia urodzin św. Feliksa.

Przypominamy o kończącej się w związku z tym możliwości uzyskania odpustu.

Więcej na prawym marginesie strony. 

W ubiegłą niedzielę (8.05.2016) kolejne nasze dwie Siostry wybrały się na pieszą pielgrzymkę do św. Feliksa, do kościoła Braci kapucynów przy ul. Miodowej. Tym razem szlak rozpoczął się z ul. Żywicznej 40 (tzw. Wiśniewo).

TRWA NOWENNA

Święty Feliksie, módl się za nami!

 

 

Liturgia dnia