Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!Cała Piękna

   Sesja "Cała Piękna. Lectio divina z Maryją" zorganizowana została przez Komisję ds. Wychowania i Nauczania-Sekcję Katechetyczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Sesja odbyła się w dniach 14-16.09. br. w Zduńskiej Woli u Księży Orionistów a poprowadził ją ks.Krzysztof Wons SDS. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 Sióstr wśród nich 6 felicjanek z naszej Prowincji. Ks.Wons odnosił się z wielkim szacunkiem i uznaniem dla pracy katechetycznej sióstr, zauważając jak wiele trudności i wyzwań stawia świat przed głosicielami Chrystusa. Wskazywał na Maryję jako Piękną bo bliską Jezusowi, zasłuchaną i zapatrzoną w Niego, w różnych okolicznościach życia.

III Kongres Młodych Konsekrowanych

 W dniach od 13-16.09.2018 r. 10 sióstr z naszej prowincji warszawskiej uczestniczyło w III Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych, który odbył się w Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz w Centrum Jana Pawła II. Był to dla nas czas doświadczenia i dziekczynienia Bogu za dar konsekracji, za wielość charyzmatów w kościele. Obecność tylu konsekrowanych osób, konferencje,modlitewne spotkania, radość bycia razem sprawiły, że mogłyśmy rozpalić w sobie na nowo dary Ducha Świętego, pogłębić wybór swojego powołania i podziękować za nie. Był to także czas wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń, spotkania z innymi siostrami felicjankami- z prowincji krakowskiej i przemyskiej- w sumie było nas 20. Konferencje wygłosili do nas: ks. Krzysztof Wons SDS, o.Stanisław Jarosz OSPE oraz s. Anna Bałchan SMI. W sobotę wszyscy razem- około 900 osób, przeszliśmy w pochodzie ulicami Krakowa z relikwiami naszych założycieli, by zaświadczyć o pięknie naszej konsekracji a wieczorem na placu przy ul. Franciszkańskiej wzięłyśmy udział w koncercie zespołu "NiemaGOtu". Podsumowaniem kongresu był panel, w którym mogłyśmy zadać prowadzącym ważne dla nas pytania.(s.M.Ida)   galeria fb

Podwyższenie Krzyża Świętego

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie powstała jako wotum dziękczynne za odzyskaną niepodległość naszej Ojczyzny. Dzisiaj, kiedy świętujemy stulecie suwerennego bytowania, na naszym terenie staje duży drewniany krzyż. Wraz z tym krzyżem w niebo wznosi się dziękczynne Te Deum za lata samostanowienia, za tworzenie własnego polskiego prawa i państwowości, za ocalenie z wojennej pożogi, za budowanie polskich miast i wsi, za rozwój naszej Prowincji i setki powołanych doń dziewcząt i kobiet.

Krzyż jest świadkiem naszego chrześcijańskiego życia i przynależności do Chrystusa. Krzyż się nie chwieje. To świat się chwieje i toczy - powiedział kiedyś kardynał Wyszyński nawiązując do starodawnej maksymy zakonu kartuzów. Krzyż jest mocny, bo wartości, jakie ze sobą niesie, są trwałe. Gdy człowiek spojrzy na krzyż, staje się mocniejszy, bo jest przy nim kochający Bóg ze swoją łaską i miłosierdziem. Dlatego - wierne testamentowi Papieża Polaka - obejmujemy krzyż Pana i wierzymy, że tylko On jest naszą prawdziwą ucieczką, pomocą i radością, i tylko w Nim zwyciężymy naprawdę.

 

8 września 2018 r.

 W dzień kiedy w Kościele wspominamy Narodziny Najświętszej Maryi Panny,  Prowincja Warszawska rozpoczyna kolejny rok formacyjny. Wraz z Maryją będziemy kontemplować Oblicze naszego Pana, będziemy prosiły Maryję, by pokazywała nam Syna w codziennych sytuacjach, spotykanych ludziach.

Liturgia dnia