Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

ROK MIŁOSIERDZIA

10 października - wspomnienie bł.Marii Angeli Truszkowskiej

W Kościele powszechnym mamy dziś wspomnienie ale dla każdej felicjanki, ten dzień jest świętem i tak też Kościół pozwala nam uczcić Matkę w naszych wspólnotach. W domu prowincjalnym w Warszawie podczas porannej Eucharystii, nasza Siostra M. Sancja, czasowa profeska, odnowiła swoje śluby na kolejny rok. Z radością uczestniczyłyśmy w tej pięknej chwili. Wieczorem będziemy dziękować Bogu za 70 lat życia zakonnego s.M. Samueli! Obu Siostrom dedykujemy słowa naszej bł. Matki Założycielki: Proś ciągle Jezusa Chrystusa o Jego świętą miłość. Łaska miłości Bożej jest łaską, która zawiera i przechodzi wszystkie inne. 

Transitus bł. Matki Angeli

9 października, w godzinach wieczornych wszystkie nasze felicjańskie wspólnoty spotkały się w siostrzanym gronie, by przeżywać Transitus bł.Matki Angeli. Nasza Założycielka, w opinii świętości, po długotrwałych chorobach i licznych cierpieniach z zaufaniem w Bożą Opatrzność odeszła do Pana, by adorować Go na wieki. Matka Angela Truszkowska zmarła po północy 10 października 1899 roku w domu macierzystym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Smoleńsk (na zdj. cela - pokój w którym mieszkała i w którym zmarła). Została pochowana – za specjalnym pozwoleniem władz austriackich – w kaplicy przy kościele Niepokalanego Serca Maryi, gdzie spoczywała do 1993 roku. Na prośbę sióstr felicjanek oraz czcicieli Matki Angeli ks. kard. Karol Wojtyła rozpoczął proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji.

Transitus w Powsinie

        W imieniu wspólnoty naszych Sióstr i Parafii św. Elżbiety w Powsine, zapraszamy na Transitus św. Franciszka- 3 października na godz. 18.45 (Warszawa-Powsin, ul. Przyczółkowa 29), czyli na nabożeństwo wspominające ostatnie chwile ziemskiego życia św. Franciszka z Asyżu. W nocy z 3 na 4 października 1226 r. św. Franciszek przeszedł z tego życia do życia wiecznego; odchodził do Pana na ziemi przy kapliczce Porcjunkuli. Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgodnie z wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię uroczystości św. Franciszka. Zapraszamy wszystkich czcicieli tego wielkiego i pokornego świętego oraz tych, którzy go dopiero poznają. 

Dzieci w Radio Maryja

27 września dzieci z Wawerskiego Przedszkola wraz z s. Florentyną i Paniami odwiedziły Radio Maryja i Telewizję Trwam. Z wielkim zaciekawieniem dzieci poznawały ludzi i miejsca oraz sposób pracy w radio i telewizji. Audycja z udziałem dzieci zostanie najprawdopodobniej wyemitowana w Radio Maryja 28 września (środa) o godz. 19.30.

Czekamy na wrażenia dzieci!

Liturgia dnia