Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!Rekolekcje Espresso 14-17. 02. 2017

   W dniach 14-17.02.17 r. odbyły się w naszym domu, w Marysinie Wawerskim, rekolekcje dla dziewcząt, które przyjechały do nas z różnych krańców Polski: Szczecina, Stargardu, Kołobrzegu, Wysokiego Mazowieckiego, z Warszawy i Podlasia.

Naszym przewodnikiem w zbliżaniu się do Pana Boga, był br. Rafał Sońta, kapucyn. Nie brakowało też sióstr felicjanek, które towarzyszyły dziewczynom w tych dniach. Temat przewodni to Espresso- mała duchowa kawa- miłość drugiego człowieka i siebie samego. Drobne gesty miłości wobec siebie i wobec innych są siłą, która pobudza nasze codzienne życie. Dawcą i tym,który nas pierwszy umiłował jest Bóg! Br. Rafał zapraszał nas do wypicia codziennej duchowej kawy z przyjacielem i z kimś najlepszym na świecie, czyli z samym sobą :). Pomocą stały się dla nas codzienna modlitwa, pogodne wieczory, bycie razem, podejmowanie różnych prac na rzecz drugiego człowieka. To czas przechodzenia Boga pośród nas! Niech owoce tych dni na trwałe wpiszą się w nasze codzienne życie. Już teraz zapraszam na kolejne rekolekcje

zdjęcia na https://www.facebook.com/felicjankiwarszawa

Żniwo wielkie- świadectwo

Żniwo Wielkie to wspólnota otwarta, spotykająca się w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie w każdy 3 czwartek miesiąca. Czas spędzony razem składa się z Eucharystii, świadectwa i adoracji Najświętszego Sakramentu.

23.02.2017 r. "Siostra Ida, felicjanka, opowie o swoim doświadczeniu choroby i cierpienia. Świadectwo umierania i powrotu do życia.
Przyjdź jeśli zmagasz się z Panem Bogiem i samym sobą. Przyjdź i pomódl się z nami.
" (za https://www.facebook.com/zniwo.wielkie)

Liturgia dnia