Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

ROK MIŁOSIERDZIA

Nie wyście Mnie wybrali,

ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,

abyście szli i owoc przynosili.

(J 15,16)

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Alleluja!!!

Niech radość spotkania ze Zmartwychwstałym Panem

umacnia naszą wiarę i entuzjazm głoszenia Dobrej Nowiny

wszystkim, którzy nie słyszeli o Jezusie

lub wśród przygnębiającej codzienności

zapomnęli o Jego potężnej miłości!

Obłóczyny

Tegoroczny dzień św. Józefa jest szczególnie radosny. W naszej wspólnocie Prowincjalnej postulantka Monika Jakubiec uroczyście rozpoczęła czas nowicjatu. W Domu Prowincjalnym w gronie licznie zebranych Sióstr, o godz.15.30 Monika jeszcze raz wyraziła pragnienie dalszej formacji w naszym Zgromadzeniu. Otrzymała felicjański habit i szkaplerz oraz biały welon. Na znak rozpoczęcia nowego życia otrzymała nie tylko nową szatę ale i nowe imię: Siostra Jana Maria, jako patrona obrała św. Jana XXIII, papieża. O godz. 18.00 w kaplicy ks. Kapelan Józef Warzeszak odprawił Mszę Świętą w intencji nowicjuszki, s. Jany Marii i wszystkich bliskich jej sercu. Życzymy Siostrze błogosławionego czasu ciszy nowicjatu szczególnie pod patronatem św. Józefa i św. Jana XXXIII.  (Na zdjęciu s. Mistrzyni Nowicjatu: s. Maria Magda wraz z nowicjuszkami: z lewej s. Maria Weronika, z prawej: s. Jana Maria)

Śp. S. M. Bogusława

  š „Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”.

  Zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2016 roku w Infirmerii Domu Prowincjalnego w Warszawie odeszła do Pana

Siostra Maria Bogusława

(Teresa Wróblewska z Dąbrowy Dzięcieli)

Siostra Maria Bogusława przeżyła 85 lat, w Zgromadzeniu 66.

 Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą Siostrę.

 Pogrzeb odbył się w poniedziałek 22 lutego 2016 roku o godzinie 13.00 w kościele parafialnym.

Rekolekcje Sióstr

Pierwsza w 2016 r. seria rekolekcji dla sióstr miała miejsce w domu prowincjalnym pod kierunkiem o. Piotra Wójcika, misjonarza oblata z Kodnia w dniach 14 – 21 lutego.

W sobotę, poprzedzającą rozpoczęcie duchowych ćwiczeń, siostry pielgrzymowały do Kalisza, gdzie uczestniczyły w Liturgii Eucharystycznej w Bazylice św. Józefa i modliły się przy chrzcielnicy dziękując Bogu za dar wiary, jaką otrzymała nasza Błogosławiona Założycielka. Z jej silnej wiary zrodziło się nasze Zgromadzenie.

Liturgia dnia