Działalność

Naszym podstawowym apostolatem w Kościele,    
jako osób konsekrowanych,
jest świadectwo życia.

Staramy się być otwarte
na różnorodne potrzeby ludu Bożego,
szczególnie wobec ubogich i potrzebujących.

Jedynie żyjąc wiarą, nadzieją i miłością
możemy nieść Chrystusa tym,
których spotykamy w naszym apostolacie.

W naszych wspólnych apostolatach w Kościele służymy ludowi Bożemu,
oddajemy się służbie ewangelizacji.