O nas

222bZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO (CSSF)
określane także skróconą nazwą SIOSTRY FELICJANKI, 

to instytut zakonny na prawach papieskich,
którego członkinie składają profesję publicznych ślubów
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie.

Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata.
Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele
poprzez kontemplację i działalność apostolską.

 

 FELICJANKI W ODPOWIEDZI NA ZNAKI CZASU


Wystąpienie s. M. Fidelii Janas CSSF - historyk - w programie pt.: "Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Felicjanki w odpowiedzi na znaki czasu" emitowanej w TV Trwam 3 stycznia 2017 r:

 PROGRAM "ZIARNO" O BŁ. MARII ANGELI


Ziarno